• Wat is ISO 17100?

  De ISO 17100 is een internationale standaard voor vertaalbureaus en stelt eisen aan de interne organisatie van vertaalbureaus. Een vertaalbureau die gecertificeerd is conform deze norm toont daarmee aan dat de processen van de organisatie voldoen aan eisen welke algemeen door de markt als geaccepteerd worden beschouwd.

  Lees meer
 • Voor welke vertaalbureaus is ISO 17100 geschikt?

  ISO 17100 is geschikt voor alle organisaties welke vertaalwerkzaamheden beoefenen, klein of groot. Er is geen minimum aantal medewerkers nodig. Er moet worden gezorgd dat de nodige kennis en kunde aanwezig is, eventueel via inhuur van derden.

  Lees meer
 • ISO 17100 vs. NEN 15038

  De normen ISO 17100 en NEN 15038 zijn beide normen welke gelden als kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus. ISO 17100 is de jongste van deze twee normen en is pas sinds 2015 op de markt gekomen. Meer weten over de verschillen?

  Lees meer
 • Waarom is ISO 17100 certificering belangrijk?

  Aantoonbaarheid. Klanten vragen er steeds meer om. Door middel van het ISO 17100 certificaat toont een organisatie aan dat het interne proces voor het leveren van vertaaldiensten conform specificatie richtlijnen wordt uitgevoerd.

  Lees meer
 • ISO 17100 integreren met ISO 9001

  ISO 9001 is een van de meest ingezette normen voor kwaliteitsmanagement. Vaak vragen klanten ook om het ISO 9001 certificaat. Dankzij de opbouw en structuur van de ISO 9001 en ISO 17100 zijn deze goed te combineren.

  Lees meer
 • In aanmerking komen voor een ISO 17100 certificaat?

  Aan de slag met het opzetten van een ISO 17100 managementsysteem? Schaf de norm aan via NEN.nl of schakel een adviseur in om dit traject te begeleiden. Nadat het managementsysteem is opgezet en geïmplementeerd, kan de organisatie overgaan tot behalen van het ISO 17100 certificaat.

  Lees meer
 • Certificatietraject

  Het ISO 17100 of ISO 9001 certificaat behalen? Om dit mogelijk te maken zet je eerst een systeem conform de betreffende norm op. Hierna kan het certificatietraject gestart worden. Maar hoe ziet dit certificatietraject er nu uit?

  Lees meer